Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Formulare und Informationsblätter der Wiener Gebietskrankenkasse (z.B. Rezeptgebührenbefreiung)

Website:

Description

 • Heilbehelfe und Hilfsmittel
 • Brillen
 • Kontaktlinsen
 • Diabetikerartikel
 • Hörgeräte
 • Vertragsfahrtendienst
 • Medizinische Hauskrankenpflege
 • Inanspruchnahme psychotherapeutischer Behandlung bei PsychotherapeutInnen
 • PhysiotherapeutInnen
 • Physikalische Behandlungen
 • LogopädInnen
 • Ergotherapeutische Behandlungen
 • Rezeptgebührenbefreiung
 • Informationsblatt für die Inanspruchnahme von Hebammen
 • Sauerstoff
 • Selbstversicherung
Topics
Application forms
Diabetes
Ergotherapy
Health insurance
Logopaedia
Midwives
Optician
Physiotherapy
Prescription fee
PR material
Psychotherapy
Technical aids for persons with disabilities
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at