Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Reparaturführer

Website:

Description

Verzeichnis von Gewerbetreibenden und Firmen in Wien, die Reparaturen, Verleih oder Second-Hand-Waren anbieten

Topics
Repair services
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at