Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kolping Österreich, Projekt "chance2work"

1040 Wien, Paulanergasse 11

Phone: 01-587 35 42-40

E-mail: e.stemberger@kolping.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Arbeitsmarktferne Personen werden in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice 6 Monate lang auf ihren Wiedereinstieg in den Beruf vorbereitet. (Dienstleistungen innerhalb von Kolping-Einrichtungen)

Transitarbeitsplätze für 19-25jährige Personen
Trainingsplätze für Personen ab 25 Jahren

Topics
Work projects
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at