Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wohngemeinschaft "refugia", Kolping Österreich, für junge Frauen in Notsituationen

1040 Wien, Paulanergasse 11

Phone: 01-587 35 42 - 43

E-mail: refugia@kolping.at

Website:

Description

Betreute Wohnplätze für junge Frauen in Notsituationen

Aufnahme direkt über Kolping

Topics
Accommodation for migrants
Accommodation for social integration
Forced marriage
Violence towards women
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at