Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

VinziBett, Vinzenzgemeinschaft St. Martin, Notschlafstelle für Frauen und Männer

Mobile phone: 0699 / 110 48 778 (für Bettenanfragen ab 18 Uhr)

Mobile phone: 0660 / 455 91 59 (Hausleitung (Montag-Freitag 10-16 Uhr))

E-mail: vinzibett@vinzi.at

Website:

Business Hours

Aufnahme 18 bis 20 Uhr

Description

Diese Einrichtung wird nicht von der Stadt Wien gefördert.

Topics
Emergency accommodation for homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at