Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sozial betreutes Wohnhaus Hausergasse, für Frauen und Männer ab 18 Jahren - Wiener Hilfswerk, Verein

1100 Wien, Hausergasse 4-6

Phone: 01-512 36 61-4600

E-mail: sobewo10@wiener.hilfswerk.at

Website:

Description

44 möblierte Kleinwohnungen (Dauerwohnen) für Frauen und Männer, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind

Aufnahme erfolgt nach Bewilligung durch bzWO (Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe)

Topics
Socially assisted housing for homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at