Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

sam 2, Mobile Soziale Arbeit am Praterstern und Umgebung - Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH

1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 8 [Administration]

Phone: 01-4000-53 710 (Administration)

Mobile phone: 0676 / 8118 53 712

Fax: 01-4000 53 698

E-mail: sam2@suchthilfe.at

Website:

Business Hours

täglich (bedarfs-, witterungs- und jahreszeitenabhängig)
Topics
Streetwork
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at