Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichische Tierärztekammer

Phone: 01-512 17 66

Fax: 01-512 14 70

E-mail: oe@tieraerztekammer.at

Website:

Business Hours

Büro: Montag - Donnerstag 8-15.30 Uhr, Freitag 8-13 Uhr
Parteienverkehr nur nach Terminvereinbarung

Description

Suche nach TierärztInnen

Topics
Pets
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at