Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe "Die Zwiebel" - Krebskranke Betroffene und/oder Angehörige

Mobile phone: 0664 / 581 16 42

E-mail: info@gruppe94.at

Website:

Business Hours

telefonische Anfragen jeden Freitag 10-14 Uhr
persönlich 1.Dienstag im Monat 19 Uhr

Description

Selbsthilfegruppe für Krebserkrankte und/oder deren Angehörige/Freunde
Gesprächsgruppe für Trauernde
Gruppentreffen, ärztliche Beratung, Vorträge, Seminare...
Topics
Cancer diseases self-help
Grief self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at