Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service und Broschüre: Wohnen im Alter, Wohnservice Wien

Website:

Topics
Accessible housing
Accommodation for persons with disabilities
Accommodation offers
Accommodation offers online
Senior citizens' flats
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at