Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz KAMA (Kurse von Asylsuchenden, MigrantInnen & Asylberechtigten) [Not public]

E-mail: wien@kama.or.at

Website:

Business Hours

Persönliche Treffen nur nach Terminvereinbarung möglich.
Kurszeiten siehe Webseite

Description

KAMA organisiert Kurse und Workshops, die von Asylsuchenden, MigrantInnen und Asylberechtigten geleitet werden (gegen freie Spende)
Topics
Records archives
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at