Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Patientenservice, Ärztekammer für Wien

Phone: 01-790 11 61

E-mail: patientendienste@141wien.at

Website:

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr
Topics
Doctor
Homeopathy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at