Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe Darmkrebs, für ganz Österreich

Phone: 01-714 71 39

E-mail: info@selbsthilfe-darmkrebs.at

Website:

Business Hours

Telefonische Anfrage, auf Anrufbeantworter sprechen

Description

Kontaktperson: Helga Thurnher

Information und Beratung (Therapie- und Betreuungsthemen, psychologische Problemstellungen, soziale und finanzielle Fragen)

Erfahrungsaustausch für Betroffene und Angehörige (monatliche Treffen)

Öffentlichkeitsarbeit

Topics
Cancer diseases self-help
Intestinal diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at