Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Fahrtbegünstigung 2020, Wiener Linien

Phone: 01-7909-100

Website:

Website:

Website:

Description

Für Personen ab dem 64. Lebensjahr (unabhängig vom Einkommen):
SeniorInnen-Fahrschein für 1 Fahrt: € 1,50, für 2 Fahrten € 3,-
Jahreskarte: € 235,- (Einmalzahlung), € 246,- (Teilzahlung)

Für Personen mit geringem Einkommen: siehe Mobilpass

Topics
Public transport - price reductions
Standard rates of social welfare 2020
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at