Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, FSW-Wiener Pflege- und Betreuungsdienste GmbH, Geschäftsführung - Fonds Soziales Wien (FSW)

Phone: 05 05 379-30 010

Fax: 05 05 379-89 30 010

E-mail: tz-geschaeftsfuehrung@fsw.at

Website:

Topics
Records - unassigned
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at