Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

R3 - Stationär betreutes Wohnen, Arbeiter Samariter Bund Wien Wohnen und Soziale Dienstleistungen gemeinnützige GmbH

Phone: 01-416 24 00

E-mail: r3@samariterwien.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-18 Uhr

Description

Zuweisung in das Stationär betreute Wohnen nur über bzWO (Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe)

Topics
Hostels for homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at