Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie, SOS-Kinderdorf Wien

Phone: 01-271 03 40-0

Fax: 01-271 03 40-45

E-mail: ambulatorium.floridsdorf@sos-kinderdorf.at

Website:

Business Hours

Telefonische Anmeldung Montag-Freitag 10-14 Uhr

Description

Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie (mit Kassenvertrag)

Topics
Mental diseases
Psychotherapy for young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at