Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Lese-Rechtschreib-Institut, VErein

Mobile phone: 0660/55 38 971 (Info-Hotline)

E-mail: legasthenie@aon.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 11-14 Uhr

Description

Diagnose, Vorträge, Kurse
Kostenlose Info-Hotline für Eltern und LehrerInnen

Topics
Dyslexia
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at