Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SIDS Austria, Verein

Phone: 01-804 53 91

E-mail: maria@praxis-tischler.at

Website:

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Kontaktperson: Mag. Maria Tischler

Topics
Infant's death
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at