Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Tageszentrum Währing, 9., 16., 17., 18., 19. Bezirk - Wiener Hilfswerk, Verein

Phone: 01-512 36 61-2500

E-mail: tzs-18@wiener.hilfswerk.at

Website:

Business Hours

Montag - Freitag 8-16 Uhr
Topics
Day care centres for old persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at