Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

MIK-OG, Mobile Individuelle Krankenpflege

Mobile phone: 0664 / 43 14 669

Fax: 01-606 58 84

E-mail: carebase@mik-og.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-12 und 13-18 Uhr
Wochenendbereitschaft für KlientInnen

Description

Psychiatrische Hauskrankenpflege, Besuchs-, Begleit- und Besorgungsdienste

Topics
Medical nursing care at home
Nursing services with subsidies
Visiting services without subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at