Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

FIT - Frauen in Trennung, Selbsthilfegruppe

Mobile phone: 0650/425 37 65

E-mail: h.romfeld@gmx.at

Business Hours

Montag-Freitag tagsüber

Description

Kontaktperson: Hannelore Romfeld
Information, Beratung
Gruppentreffen jeden 2. Montag im Monat, Ort telefonisch erfragen
Kostenloser Erfahrungsaustausch für Frauen, die vor, während oder nach einer Trennung mit gleich Betroffenen in Kontakt treten möchten

Topics
Partnership self-help
Separation self-help
Single parents self-help
Women self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at