Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Suchtprävention und Früherkennung, Dialog

1010 Wien, Hegelgasse 8/13

Phone: 01-205 552 500

Fax: 01-205 552 409

E-mail: spf@dialog-on.at

Website:

Business Hours

Telefonische Erreichbarkeit: Montag-Freitag 9-13 Uhr, Dienstag und Donnerstag 13-16 Uhr
persönliche Termine nach telefonischer Vereinbarung

Description

Individuelle Suchthilfe in Schulen, Einrichtungen und am Arbeitsplatz

Topics
Addiction
Addiction to medication
Alcohol addiction
Drug addiction
Media addiction disorder
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at