Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

PH Austria - Initiative Lungenhochdruck

Mobile phone: 0664-288 08 88 (Eva Otter)

Mobile phone: 0664-228 88 88 (Gerald Fischer)

E-mail: eva@phaustria.org

E-mail: gerry@phaustria.org

Website:

Business Hours

Montag - Freitag 8-16.30 Uhr

Description

Kontaktperson: Gerald Fischer

Information, Beratung

Gruppentreffen mehrmals jährlich in Wien und in den Bundesländern

Kosten: 20,- EUR pro Jahr

Topics
Lung diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at