Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Malteser Hospitaldienst Austria - Bereich Wien

1010 Wien, Börseplatz 6

Phone: 01-536 35-0

E-mail: wien@malteser.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-12 Uhr

Description

Rettungsdienst
Krankentransporte
Katastrophenhilfe
Flüchtlingshilfe

Topics
First aid
Voluntary work
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at