Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SPADE-Selbsthilfe- und Kommunikationsgruppe für Menschen mit psychischen Erkrankungen

1120 Wien, Malfattigasse 37 [Seminarzentrum Seinswelten]

Mobile phone: 0650 / 897 25 87

E-mail: kontakt@spade.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-20 Uhr

Description

Kontaktperson: Frau Mag. Cassandra Cicero
Gruppentreffen jeden Donnerstag 18:30-20:30 Uhr: Erfahrungsaustausch, Diskussion
telefonische Anmeldung erforderlich
 

Topics
Anxiety self-help
Depression self-help
Mental diseases self-help
Social anxiety disorder self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at