Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Serviceline e-card - Dachverband der Sozialversicherungsträger

Phone: 050 124 33 11 (Ortstarif aus ganz Österreich)

E-mail: serviceline@e-card.or.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 7.30-17 Uhr
Freitag 7.30-16.30 Uhr
Topics
Health insurance card
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at