Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Chancenhaus Hermes, Wiener Rotes Kreuz, für Frauen, Männer und Paare

Phone: 01-795 807 801

E-mail: hermes@w.roteskreuz.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

150 KlientInnen können ganztägig im Haus sein.
Sozialarbeiterische und psychosoziale Betreuung.
Zuweisung erfolgt direkt über Kontaktaufnahme im Haus.
Topics
Emergency accommodation for homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at