Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Lungenkrebsforum Austria

2325 Himberg, Neubachgasse 15

Mobile phone: 0680 / 211 35 38

E-mail: info@lungenkrebsforum-austria.at

Website:

Business Hours

Telefonische Anfrage

Description

Kontaktperson: Franz Buchberger
Regelmäßige Treffen jeden 2. Mittwoch im Monat (außer August) im Cafe Landmann (Wien)
Information und Beratung

Topics
Cancer diseases self-help
Lung diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at