Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichischer Verband der Herz- und Lungentransplantierten, SHG Wien

Phone: 01-532 87 69

Mobile phone: 0676 / 597 55 38 (Gertrude Gundiger)

Mobile phone: 0699 / 153 287 65 (Junge Transplantierte )

Mobile phone: 0664 / 73 66 71 50 (Obmann)

Fax: 01-532 87 69

E-mail: office@hlutx.at

E-mail: verband@hlutx.at

E-mail: wien@hlutx.at

Website:

Description

Kontaktperson: Gertrude Gundiger
Erfahrungsaustausch, Informationen, Vorträge, Zeitschrift, Öffentlichkeitsarbeit ...

Topics
Heart diseases self-help
Lung diseases self-help
Organ transplants self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at