Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

JUBIZ Beratungsstelle für JUGENDLICHE und JUNGE ERWACHSENE

Phone: 01-89 174-116 000

E-mail: beratung.jubiz@vhs.at

Website:

Business Hours

Beratung nach Terminvereinbarung (persönlich oder telefonisch)

Description

Sprach- und Einstufungsberatung für Basisbildungskurse mit dem Schwerpunkt Sprachkompetenzen und Grundkompetenzen für die Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene;

Brückenkursberatung

Beratung für Pflichtschulabschluss-Lehrgänge

Nachholen von Bildungsabschlüssen

Topics
Language courses
Migration
Vocational integration for young people
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at