Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Resis.danse (FrauenTanzClub)

E-mail: tanzclub@resisdanse.at

Website:

Business Hours

Freitag ab 21 Uhr nach Workshop (siehe Webseite)

Description

Tanzworkshops, DJ
Topics
Leisure time offers for women
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at