Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Fachbereich Gesundheitsrecht - MA 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht

Phone: 01-4000-8040

Fax: 01-4000-99-40 809

E-mail: gesundheitsrecht@ma40.wien.gv.at

Website:

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-12 Uhr

Description

Anerkennung und Zulassung von im Ausland absolvierten Ausbildungen in einem Gesundheitsberuf für nicht EU- oder EWR-Staatsangehörige

Topics
Recognition of qualifications
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at