Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichisches Hebammen-Gremium, Landesgeschäftsstelle Wien

Mobile phone: 0680 / 302 89 26

E-mail: wien@hebammen.at

Website:

Business Hours

Telefonische Anfrage
Topics
Midwives
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at