Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

FSW - Wiener Pflege- und Betreuungsdienste GmbH - Mobile Hauskrankenpflege - Fonds Soziales Wien (FSW)

Phone: 01-24 5 24-30 300

E-mail: mob.hkp.ak@fsw.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-15 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten kann das KundInnentelefon des Fonds Soziales Wien kontaktiert werden: 01-24 5 24 (täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, 8-20 Uhr)
Topics
Medical nursing care at home
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at