Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Verfahrenshilfe

Website:

Description

z.B. Befreiung von Gerichtsgebühren, u.U. Beistellung eines Rechtsanwaltes/einer Rechtsanwältin
Antragstellung bei Gericht

Topics
Application forms
Legal aid
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at