Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz Verein Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen [Not public]

Phone: 01-595 37 60

Fax: 01-595 37 61

E-mail: netzwerk@netzwerk-frauenberatung.at

Website:

Website:

Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at