Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

alpha – Frauen für die Zukunft

Phone: 01-513 48 00

Fax: 01-513 48 00-23

E-mail: clubalpha@clubalpha.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 9-14 Uhr, Freitag 9-12 Uhr

Description

Hildegard Burjan Institut - Verein zur Förderung der politischen Bildung

Topics
Leisure time offers for women
Mentoring
Womens' education
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at