Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz CS Kinderbetreuungs GmbH, Kindergärten und Hortgruppen - CS Caritas Socialis [Not public]

1090 Wien, Müllnergasse 29

Phone: 01-718 20 20 (Landstraßer Hauptstraße)

Phone: 01-316 63-1710 (Müllnergasse)

Phone: 01-688 51 47-15 (Ober-Laaer Straße)

Website:

Business Hours

auf Anfrage
Topics
Records archives
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at