Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Karenz und Wiedereinstieg, WAFF-Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, für WiedereinsteigerInnen mit aufrechtem Dienstverhältnis

Phone: 01-217 48-555

E-mail: bbe@waff.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-17 Uhr, Freitag 8-15 Uhr

Description

Unterstützung von berufstätigen Männern und Frauen vor, während und nach der Karenz (auch Pflegekarenz)

Topics
Employment - re-entry
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at