Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz au-pair4you, [Not public]

Phone: 072 24/65 394

Mobile phone: 0676 / 4140 1 50 (24 Stunden Hotline)

Fax: 01-804 805 385 22

E-mail: office@au-pair4you.at

Website:

Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at