Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Fonds Gesundes Österreich (Gesundheit Österreich GmbH)

Phone: 01-895 04 00

Fax: 01-895 04 00-720

E-mail: fgoe@goeg.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8.30-16.30 Uhr
Freitag 8.30-14 Uhr
Topics
Health promotion
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at