Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe für Angehörige von ALS-Erkrankten (Amyotrophe Lateralsklerose)

Phone: 01-798 94 00

Mobile phone: 0664 355 36 86

E-mail: manuela.taschlmar@sfu.ac.at

Website:

Business Hours

telefonische Anfrage
Termine siehe Webseite

Description

Kontaktperson: Mag. Manuela Taschlmar
Gedankenaustausch, Selbsterfahrung, gegenseitige Unterstützung

Topics
Neurological diseases self-help
Rare diseases Self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at