Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfe Ektodermale Dysplasie Austria

Mobile phone: 0664 / 450 08 46

Fax: 01-804 59 66

E-mail: ulli.h@gmx.at

Website:

Business Hours

täglich 8-20 Uhr

Description

Kontaktperson: Ulrike Holzer
Information und Beratung, Kontakte zu Betroffenen, Angehörigen und medizinischen Einrichtungen

Topics
Genetic diseases self-help
Rare diseases Self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at