Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Beratungsstelle für hilfs- und schutzbedürftige Menschen in Wiener Grundversorgung

1100 Wien, Zohmanngasse 28

Phone: 01-929 24 24-24

Fax: 01-929 24 24-99

E-mail: beratung@fraubock.at

Website:

Business Hours

Montag, Mittwoch, Freitag 10–17 Uhr
Dienstag und Donnerstag nach Terminvereinbarung

Description

Sozialberatung
Topics
Refugees
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at