Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

MOBILE SOZIALE BETREUUNG, Verein

Mobile phone: 0664 / 750 17 337

E-mail: seniorenbetreuung-wien@gmx.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

Haushaltshilfe, Reinigungsdienst, Besuchsdienst, Begleitservice, Personenbetreuung stundenweise, 24 Stunden Betreuung
auch Nachtdienste

Topics
Flat cleaning
Nursing services without subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at