Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Spezialambulanz für Menschen mit Down-Syndrom

Phone: 01-711 65- 73957

Fax: 01-711 65-4729

E-mail: ambulanz@down-syndrom.at

Website:

Website:

Business Hours

nach telefonischer Voranmeldung

Description

Medizinische, psychologische und sozialarbeiterische Beratung
Diagnose, Beratung, Vorsorge, Behandlung von Menschen mit Down-Syndrom, Beratung von ihren Familien und Angehörigen
Beratung nach Pränataldiagnostik

Topics
Down’s syndrome
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at