Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

VertretungsNetz - Bewohnervertretung

Phone: 01-544 36 73 (Wien 1)

Phone: 01-802 67 95 (Wien 2)

Mobile phone: 0676 / 833 08 31 00 (Wien 1)

Mobile phone: 0676 / 833 08 31 50 (Wien 2)

E-mail: wien1.bwv@vertretungsnetz.at

E-mail: wien2.bwv@vertretungsnetz.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage
Topics
Residential advocate
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at