Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sucht- und Drogenkoordination Wien Gemeinnützige GmbH, Geschäftsführung & Büro des Koordinators für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien

Phone: 01-4000-87 375

Fax: 01-4000-53 019

E-mail: office@sd-wien.at

Website:

Topics
Addiction
Drug addiction
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at