Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, DLS Kompetenzzentrum [Not public]

Phone: 0810 555 666 (zum Ortstarif aus ganz Österreich)

E-mail: dienstleistungsscheck@vaeb.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 7-15 Uhr
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at